E20 Siedlce – Terespol: LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski

Zleceniodawca:

Egis Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków, Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko system sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach Projektu POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II”

Tytuł i zakres opracowania:

Opracowywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz świadczenie nadzorów autorskich w zakresie sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej (w tym instalacje w obiektach) oraz rozwiązania niezbędnych kolizji, w tym

  • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i powykonawczej;

  • Świadczenie nadzorów autorskich w zakresie sieci trakcyjnej, zasilania sieci trakcyjnej, elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej (w tym instalacje w obiektach);

  • Wykonanie niezbędnych badań geologiczno – geotechnicznych w celu realizacji projektu;

 

E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą: Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)

Zleceniodawca:

TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, 61 – 052 Poznań.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, Etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu POIiŚ 7.1-22.1.

Tytuł i zakres opracowania:

Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych, dla wykonania w oparciu o nie robót budowlanych, decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień, pozwoleń itp., w tym uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę dla:

- odcinek 2, szlak Zielonka – Wołomin,

- odcinek 3A, stacja Wołomin,

przedsięwzięcia realizowanego w ramach Umowy z Inwestorem, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i pełnieniem nadzoru autorskiego, w szczególności

  • Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o lokalizacji linii kolejowej;

  • Opracowanie operatów dendrologicznych i uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów;

  • Opracowanie koncepcji wielobranżowej oraz projektów układu torowego wraz z odwodnieniem torowiska; przebudowy i likwidacji przejazdów kolejowych; dróg równoległych, manewrowych i technologicznych; przebudowy sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania trakcji; linii potrzeb nietrakcyjnych, elektroenergetyki, przebudowy peronów; wiat peronowych i elementów małej architektury, odwodnienia peronów i wiat peronowych; budynku nastawni, urządzeń srk i telekomunikacji; konstrukcji ekranów akustycznych;

 

E 65 Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów

Zleceniodawca:

Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Pełnienie nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Wykonywanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej na obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ciechanów, tj. od km 70,780 do km 131,100, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów”.

Zakres nadzorów:

Pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy 2 wiaduktów drogowych w branżach

- mostowa, sieci i instalacje urządzeń sanitarnych, drogowa, elektryczna, teletechniczna, branża srk.

 

Linia kolejowa nr 10 Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne): Legionowo – Tłuszcz

Zleceniodawca:

UNITOR B Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 51, 43-100 Tychy.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz, realizowanego w ramach Projektu POIiŚ 7.1 – 22.1, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne) w ramach Projektu POIiŚ 7.1 – 22.1

Tytuł opracowania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej na linii kolejowej nr 10 na odcinku Legionowo –Tłuszcz a także sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową dla:

  • rewitalizacji układu torowego: stacji Legionowo Piaski, szlaku Legionowo Piaski – Wieliszew, stacji Wieliszew, szlaku Wieliszew – Radzymin, szlaku Radzymin – Emilianów, stacji Emilianów, szlaku Emilianów – Krusze, p. odg. Krusze, szlaku Krusze – Tłuszcz;

  • Przebudowy sieci trakcyjnej na stacji Wieliszew, szlaku Radzymin – Emilianów, szlaku Emilianów – Krusze;

  • Remontu mostu stalowego oraz dwóch wiaduktów kolejowych.

UWAGA! Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję