Oferta

 • kompleksowa obsługa budownictwa kolejowego, przemysłowego i ogólnego;
 • wykonywanie dokumentacji projektowej we wszystkich stadiach określonych Prawem Budowlanym,
  • koncepcje programowo-przestrzenne
  • studia wykonalności inwestycji
  • projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacja powykonawcza

dla nowych inwestycji oraz modernizacji

 • ekspertyzy techniczne, opinie i analizy w następujących specjalnościach kolejowych:
  • linie, stacje, bocznice i ładownie;
  • sterowanie ruchem kolejowym;
  • sieci i urządzenia elektroenergetyki kolejowej oraz trakcji elektrycznej;
  • sieci i urządzenia telekomunikacji oraz teletechniki kolejowej;
  • mosty i wiadukty kolejowe;
 • nadzory inwestorskie

 • wykonawstwo
  • obiekty kubaturowe i infrastruktura komunikacyjna

Specjalności

 • architektura;
 • konstrukcje budowlane (również projekty zabezpieczeń obiektów zagrożonych awariami, a także ze względu na stan poawaryjny);
 • sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji;
 • sieci i instalacje elektroenergetyczne oraz elektryczne;
 • sieci i instalacje telekomunikacyjne oraz teletechniczne;
 • drogi;
 • opracowywania ekspertyz na podstawie badań własnych:
  • geotechnicznych podłoża gruntowego;
  • oceny jakości istniejących budowli ziemnych.

UWAGA! Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję