1. Zleceniodawca:

Biuro Projektów Kolejowych Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice” na odcinku szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

Tytuł opracowania:

Opracowywaniu dokumentacji projektu budowlanego, wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, STWiORB oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 462 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w zakresie:

  1. przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem;

  2. przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

  3. przebudowa sieci trakcyjnej;

  4. przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN;

  5. przebudowa urządzeń instalacji elektroenergetycznych nn;

  6. przebudowa przepustu;

  7. budowa ekranów akustycznych;

  8. przebudowa gazociągu;

  9. odwodnienie przejścia dla pieszych.

2. Zleceniodawca:

PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice” w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice)”.

Tytuł opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu wykonawczego układów torowych na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

 

UWAGA! Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję