Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji ALLPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Opracowania wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy” nr POIiŚ 7.1 – 54.

W zakresie

 1. układu torowego, peronów wraz z odwodnieniem oraz przejazdu przez tory;

 2. sieci trakcyjnej;

 3. remontu tunelu;

 4. dojść do peronów z tunelu (schody, windy, schody ruchome);

 5. oświetlenia peronów i tunelu;

 6. systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i obsługi pociągów;

 7. przebudowy kolizji mediów infrastruktury kolejowej w obrębie peronów i tunelu (teletechnika, elektroenergetyka, sieci SRK, sieci sanitarne;

 8. przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie stacji

 9. przebudowy kolidujących urządzeń i instalacji srk wraz z przebudową sieci trakcyjnej;

 

Linia kolejowa Warszawa – Łódź, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice: Pruszków – Grodzisk Mazowiecki

1. Zleceniodawca:

Biuro Projektów Kolejowych Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice” na odcinku szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

Tytuł opracowania:

Opracowywaniu dokumentacji projektu budowlanego, wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, STWiORB oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz. 462 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w zakresie:

 1. przebudowa układu torowego wraz z odwodnieniem;

 2. przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych,

 3. przebudowa sieci trakcyjnej;

 4. przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN;

 5. przebudowa urządzeń instalacji elektroenergetycznych nn;

 6. przebudowa przepustu;

 7. budowa ekranów akustycznych;

 8. przebudowa gazociągu;

 9. odwodnienie przejścia dla pieszych.

2. Zleceniodawca:

PKP Energetyka S.A., Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice” w ramach Projektu POIiŚ 7.1-24.1 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice (Miedniewice)”.

Tytuł opracowania:

Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej do projektu wykonawczego układów torowych na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

 

E 30, odcinek Kraków – Rzeszów: Kraków – Medyka – granica państwa

1. Odcinek Biadoliny – Tarnów

Zleceniodawca:

OHL ŽS, a.s., Oddział w Polsce, Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Nazwa zadania inwestycyjnego:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 1.3.”

Tytuł opracowania:

Wykonanie prac projektowych, uzyskanie pozwoleń na budowę, wykonanie projektów wykonawczych, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, w szczególności:

 1. inwentaryzacja obiektów, operaty szacunkowe działek, dokumentacja geotechniczna, inwentaryzacja zieleni, wnioski o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, operat akustyczny, pozwolenia wodnoprawne, raport o oddziaływaniu na środowisko;

 2. projekt budowlany wraz z pozwoleniami na budowę: przebudowa szlaku Biadoliny – Bogumiłowice, przebudowa stacji Bogumiłowice, przebudowa szlaku Bogumiłowice – Tarnów Mościce, przebudowa stacji Tarnów Mościce, przebudowa stacji Tarnów, przebudowa dróg na stacji Tarnów;

 3. projekty wykonawcze: przebudowa szlaku Biadoliny – Bogumiłowice, przebudowa stacji Bogumiłowice, przebudowa szlaku Bogumiłowice – Tarnów Mościce, przebudowa stacji Tarnów Mościce, przebudowa stacji Tarnów, Etap I, Etap II, przebudowa dróg na stacji Tarnów,

 4. dokumentacja powykonawcza techniczna.

2. Odcinek Podłęże – Bochnia

Zleceniodawca:

ARCADIS Sp. z o.o., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa.

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże – Bochnia w km 16,000 – 39,000 w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III Przetarg 1.1”.

Tytuł opracowania:

Opracowanie i uzgodnienie rozwiązań schematów torowych, planów schematycznych na potrzeby fazowania robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Kontraktu.

Budowa połączenie kolejowego MPL Kraków BALICE z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice

Zleceniodawca:

Lider Konsorcjum - ARCADIS Sp. z o.o., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych wraz z nadzorem autorskim dla zadania „Budowa połączenie kolejowego MPL Kraków BALICE z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice”, w szczególności:

 1. przebudowa układu torowego na odcinku Kraków Główny – Kraków Mydlniki,

 2. usunięcie kolizji z istniejącą infrastruktura telekomunikacyjną,

 3. budowa ścian oporowych oraz budowa wiaduktu kolejowego i murów oporowych,

 4. przebudowa mostu kolejowego,

 5. przebudowa urządzeń srk na odcinku Kraków Główny – Kraków Mydlniki,

 6. przebudowa przejazdów i przejść na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Balice.

UWAGA! Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję