Kariera

img-kariera

INFRARES Sp. z o.o. – niezależna firma projektowa i konsultingowa, specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej
POSZUKUJE KANDYDATÓW
do pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacyjnego na adres:

INFRARES Sp. z o.o.
ul. Okopowa 5
20-022 Lublin
lub  rekrutacja@infrares.pl

Ofery pracy

  • NAJNOWSZE OFERTY
    PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ
    Miejsce pracy: LUBLIN +

    Opis stanowiska:
    • samodzielne sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz innej dokumentacji technicznej
    • pełnienie nadzorów autorskich
    • sporządzanie kosztorysów
    • przeprowadzanie inwentaryzacji i pomiarów dla celów projektowych
    Wymagania:
    • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
    • biegła znajomość aplikacji AutoCAD (Civil 3D)
    • biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word)
    • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
    • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
    • znajomość języka angielskiego
  • NAJNOWSZE OFERTY
    KOORDYNATOR PROJEKTÓW
    Miejsce pracy: LUBLIN +

    Opis stanowiska:
    • planowanie sposobu realizacji przedsięwzięcia zapewniającego spełnienie wymagań zawartych w umowie i obowiązujących przepisach prawa poprzez:
      • ustalanie problematyki i zakresu prac projektowych i nadzorów autorskich
      • koordynowanie i nadzorowanie prac projektowych
      • określanie specyfikacji i wymagań oraz sposobu i kryteriów ich weryfikacji dla kupowanych materiałów i usług
      • określanie zasad postępowania i dokumentowania procesów związanych z realizacją projektu, wynikających z wymagań uczestników procesu inwestycyjnego
      • ustalanie składu zespołu dla każdej umowy i przydzielanie zadań dla pracowników wchodzących w skład zespołu
    • uzgadnianie z inwestorem:
      • harmonogramu dostaw inwestorskich
      • harmonogramu dostarczania dokumentacji projektowej
    • organizacji kontroli, badań i odbiorów
    • zasad komunikowania się uczestników procesu inwestycyjnego
    Wymagania:
    • wykształcenie wyższe techniczne
    • dobrze widziana znajomość aplikacji AutoCad
    • biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word, Project)
    • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego polegającego na:
      • kierowaniu zespołem świadczącym usługi wsparcia eksperckiego w zakresie technicznym, doradztwa, pomocy technicznej lub nadzoru inwestorskiego
      • kierowaniu zespołem projektowym, który zrealizował minimum 2 opracowania studium wykonalności dla inwestycji liniowych w zakresie transportu kolejowego
      • doświadczenie na co najmniej 2 inwestycjach infrastrukturalnych, realizowanych w oparciu o FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
    • znajomość języka angielskiego
  • PROJEKTANT BRANŻY KOLEJOWEJ
    Miejsce pracy: LUBLIN +

    Opis stanowiska:
    • samodzielne sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz innej dokumentacji technicznej
    • pełnienie nadzorów autorskich
    • sporządzanie kosztorysów
    • przeprowadzanie inwentaryzacji i pomiarów dla celów projektowych
    Wymagania:
    • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności kolejowej
    • biegła znajomość aplikacji AutoCAD
    • biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word)
    • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
    • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
    • znajomość języka angielskiego

  • SPECJALISTA ds. ofertowania
    Miejsce pracy: LUBLIN +

    Opis stanowiska:
    • analizowanie dokumentacji w tym warunków SIWZ, które należy uwzględnić w ofercie oraz wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty
    • wysłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych
    • analizowanie ofert dostawców/podwykonawców i komunikacja z dostawcami w zakresie ustaleń ofertowych
    • koordynowanie procesu zmierzającego do zawarcia umów z kontrahentami
    • tworzenie branżowej listy dostawców usług i materiałów
    • terminowe przygotowanie do Zamawiającego kompletnej, poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym oraz prawnym oferty
    • skrupulatność i dobra organizacja pracy
    Wymagania:
    • wykształcenie wyższe, mile widziane w specjalizacji budownictwo kolejowe
    • doświadczenie w sporządzaniu ofert w branży infrastrukturalnej i współpracy z dostawcami branżowymi
    • umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych
    • nadzorowanie i kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych
    • biegła znajomość aplikacji MS Office (Excel, Word), AutoCad będzie dodatkowym atutem
    • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych będzie dodatkowym atutem
    • umiejętności negocjacyjne
    • znajomość języka angielskiego
  • 1

UWAGA! Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies.

Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Więcej informacji na temat celu używania plików cookies i możliwości zmiany ustawień przeglądarki dostępnych jest w Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję